A-grade

Mycket fina bollar. Vita med några enstaka färgade.
Mest kända märken. Ex. Titleist, Nike, TopFlite etc

C-grade

Något missfärgade bollar eller tuschmarkerade. Självklart hela. Kända märken. Våra billigaste bollar.

B-grade

Sorterade bra bollar. Nästan bara välkända märken. Välj mellan: Enbart vita, blandade färger eller enbart färgade. I varje kartong finns 300 bollar. 

Blandade Floridabollar - Röda, gula och rosa (mest gula)

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.