Floaters

Vi anses ha branschens bästa Floaters!

• Hög flytläge

• Viktigt vid strömmande vatten

• Trycket sitter bra

• Viktigt vid sponsortryck

En floater är lättare jämfört med en rangeboll.
Vikt ca 40 gram. Carry 190 meter.